THAI LANGUAGE

มุ่งหมายที่จะปกป้องสิทธิของคุณอย่างแน่วแน่ 
สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญในสิทธิคนเข้าเมือง และการแปลงสัญชาติ 
ทนายความผู้คุ้มครองต่อสู้สิทธิในคดีอาญาของรัฐ Ohio

สำนักงานกฎหมายของ Jonathan A. Bartell เตรียมการจัดหาใน ความคิดสมัยใหม่ในทางกฎหมายในกฎหมายคนเข้าเมือง (Immigration Law) ทั่วประเทศ และมีพลังในข้อเรียกร้องของลูกความทะลุผ่านชั้นพื้นผิวของข้อกล่าวหาในคดีอาญาของรัฐ Ohio ในการดำเนินการทางกฎหมายตั้งแต่ต้นจนจบ โดยยืนพื้นอยู่ใน Cleveland, Ohio ซึ่ง Mr. Bartell และผู้ร่วมงานเดินทางไปทั่วมลรัฐ และ ทั่วโลกเหนือประโยชน์ของลูกความ ให้คำปรึกษาในครั้งแรกฟรี วันนี้

กฎหมายคนเข้าเมือง (Immigration Law)

Jonathan A. Bartell จัดทำการในเรื่อง วีซ่า (visa) และ สัญชาติ (citizenship) สำหรับลูกความจากประเทศต่างๆทั้งหมด, รวมถึงการไปยังสถานทูตในประเทศต่างๆ สำนักงานกฎหมายจัดทำการให้คำแนะนำโดยเน้นคนเข้าเมืองจาก ประเทศไทย ประเทศลาว (ทนายความ Bartell เป็นผู้ที่สามารถพูดภาษาไทย และ ภาษาลาวได้) และ ประเทศ รัสเซีย (Russia) (ทนายความ Bartell ยังคงรักษาไว้ซึ่งสำนักงานกฎหมายใน St. Petersburg)

การดำเนินการจัดการในกฎหมายคนเข้าเมือง ( Immigration Law) ทั้งหมดรวมถึง

  • วีซ่าบนพื้นฐานของการจ้างงาน (Employment-based visas)
  • วีซ่าบนพื้นฐานอันซึ่งเกี่ยวกับครอบครัว (family-based visas)
  • การเข้าเมืองสำหรับธุรกิจในสหรัฐอเมริกา (Immigration assistance for U.S. business)
  • การยื่นขอแปลงสัญชาติ (Naturalization application)
  • ลูกความผู้ซึ่งถูกเนรเทศ (deportation)
  • ลูกความผู้ซึ่งมองหาสถานที่หลบภัย(asylum) หรือ ที่หลบภัย(refuge) ในสหรัฐอเมริกา
  • ผู้ยังไม่ได้เป็นประชากรซึ่งถูกฟ้องในคดีอาญา (Non-citizens Charged with a crime)

การต่อสู้ในคดีอาญา (Criminal Defense)

สำนักงานกฎหมาย Jonathan A. Bartell มีความสามารถในการต่อสู้เพื่อผู้ที่ ถูกจับกุมในคดีอาญาในรัฐ Ohio ทนายความ Bartell ผู้มีประสบการและชำนาญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา จะต่อสู้ต่อข้อกล่าวหา หรือ กระทำการเจรจาเข้าสู่โทษที่ต่ำลง ในการกระทำผิดในอาชญากรรมต่างๆ:

  • การขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา (DUI, OMVI)
  • การลวง, ยักยอก, ฉ้อฉล (White Collar Crimes)
  • คดีอาญาร้ายแรง เสพยา, ข่มขืน, ปล้น, ฆาตกรรม (Serious Criminal)

โทร : 216-771-1900
Fax: 216-566-0738
โทรฟรี : 216-469-2892

เมื่อใดก็ตามที่คุณ หรือ บุคคลในครอบครัวของท่านประสงค์ทนายความผู้มีความสามารถช่วยเหลือต่อสู้ในคดีอาญา หรือ การเข้าเมือง และ สัญชาติ สำนักงานกฎหมาย Jonathan A. Bartell สามารถตอบคำถามและปกป้องสิทธิของท่านได้ 24 ชั่วโมงตลอดวัน ทางสำนักงานกฎหมายได้ยื่นข้อเสนอในการให้คำปรึกษาครั้งแรกฟรี, รวมทั้งการนัดในช่วงเย็น และสุดสัปดาห์และ การไปหาลูกความถึงที่บ้านและเรือนจำ ทางสำนักงานกฎหมายสามารถใช้ภาษารัสเซีย ไทย และลาวได้อย่างคล่องแคล่ว

สำนักงานกฎหมาย Jonathan A. Bartell Cleveland, Ohio ยินดีที่จะให้บริการลูกความใน Columbus, Akron, Toledo, Youngstown, Canton และ ทั่วมลรัฐ เช่นเดียวกับการจัดหาเตรียมการทั่วประเทศในการเป็นตัวแทนสำหรับการฟ้องร้องเกี่ยวกับคนเข้าเมือง และยังสามารถปรากฏตัวในสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆในนามของลูกความ

กฎหมายคนเข้าเมือง (Immigration Law)

ทนายความ (American Immigration Attorney)

เป็นตัวแทนอย่างทั่วประเทศ

คำปรึกษาฟรีที่: 216-469-2892

" ส่งความเหน็ดเหนื่อย ความทุกข์ระทม รันทด ความปรารถนาในการปรึกษาสิ่งที่สำคัญของคุณมาให้เรา เพื่อการมีชีวิตหายใจได้อย่างอิสระ"

ข้อความจารึกบนเทพีเสรีภาพ

ดังที่ได้แสดงไว้เป็นเครื่องหมายบนเกาะ Ellis ณ New York การเข้าเมืองเป็นสิ่งที่ได้เป็นสิ่งที่ทำสืบต่อกันมาแต่ช้านาน สำนักงานกฎหมาย Jonathan A. Bartell ที่ยืนพื้นอยู่ที่ Cleveland, Ohio ซึ่งยืนหยัดต่อสู้ตามสิ่งที่ได้ทำสืบต่อกันมาจากฝั่งถึงฝั่งตามคำล่ำลือ สำนักงานเสนอตัวที่จะเป็นตัวแทนเพื่อชาติเกี่ยวกับคนเข้าเมือง, ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเข้าอาศัย และ ทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ( Visas และGreen card)

ความทุกข์จากการลี้ภัย • การเนรเทศ

ทางสำนักงานกฎหมายได้ถูกยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายคนเข้าเมือง ( Immigration Law) และการเปลี่ยนสัญชาติ ( Naturalization) ลูกความหลายคนของสำนักงานเป็นผู้ที่ถูกส่งตัวมาจากสำนักงานทนายความแห่งอื่นและลูกความคนก่อน เพื่อหาผู้เชี่ยวชาญและจัดการดำเนินการทางกฎหมาย ทางสำนักงานกฎหมายของ Jonathan A. Bartell เป็นผู้ชำนาญในการจัดหาวีซ่า (Visas) บนพื้นฐานของการจ้างงาน ( Employment-based visas) และ บนพื้นฐานอันซึ่งเกี่ยวกับครอบครัว ( family-based visas)

มันเป็นสิ่งซึ่งให้ประสบการในการให้คำแนะนำสู่ลูกความ รวมถึงการเป็นตัวแทนในการดำเนินการบนความสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการลี้ภัย ( Asylum) และการเนรเทศ ( Deportation)

Jonathan Bartell เดินทางในทั้งสองประเทศและทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ซึ่งต้องการตัวแทนทางกฎหมายในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง และเพื่อเป็นการเพิ่มความอัธยาศัยสู่ลูกความสำนักงานกฎหมายได้จัดเตรียมบริการ ภาษารัสเซีย ( Russian-speaking) และ ภาษาไทย ( Thai-speaking) เพื่อความสะดวกในภาษาบ้านเกิดของลูกความ ซึ่งสำนักงานกฎหมายสามารถทำงานกับลูกความได้ในทุกๆภาษา และถ้าทางสำนักงานเป็นสิ่งที่ยังคงไว้ ทางสำนักงานจะกระทำการว่าจ้างล่ามเพื่อเข้าร่วมช่วยเหลือเรา อาจเป็นไปได้ซึ่งบางทีไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของผู้ซึ่งได้เข้าเมืองสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลายเป็นประชากร หรือ ผู้อยู่ถาวร (ผู้ถือ "Green Card") มากกว่าการอยู่ด้วยกันกับคนที่รักผู้จากไปอยู่ประเทศของเขา สำนักงานกฎหมาย Jonathan A. Bartell เป็นสำนักงานซึ่งรู้ถึงทางที่จะทำให้งานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยนำคนรักของคุณสู่อเมริกา

การแปลงสัญชาติ (Naturalization)

การแปลงสัญชาติ เป็นเกียรติของขวัญของประชากร ผู้ซึ่งไม่ได้เกิดบนฐานะนั้น สำหรับผู้อพยพเข้าเมือง ผู้หวังการแปลงสัญชาติเป็นประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา ทนายความของสำนักงานกฎหมาย Jonathan A. Bartell สามารถช่วยเหลือในการพบข้อกำหนดต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องได้รับหรือกระทำเพื่อที่จะได้รับสัญชาติ โทรฟรีที่เบอร์: (216-469-2892) เพื่อปรึกษาประเด็นปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ พบทนายความ (American Immigration Attorney) โดยเฉพาะในช่วงยุคสมัยของ Homeland Security เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการมีทนายความของคนเข้าเมืองเพื่อความสามารถแห่งการอยู่ในประเทศอเมริกา และเพื่อเป็นตัวแทนในผลประโยชน์ของคุณ สำนักงานกฎหมาย Jonathan A. Bartell จะอยู่ ณ แห่งนั้นสำหรับตลอดการดำเนินการ ทางสำนักงานกฎหมายได้ยื่นข้อเสนอในการให้คำปรึกษาครั้งแรกฟรี, รวมทั้งการนัดในช่วงเย็น และสุดสัปดาห์ รวมถึงการพูดในภาษารัสเซีย ไทย และลาวของผู้ร่วมงาน

สำนักงานกฎหมาย Jonathan A. Bartell Cleveland, Ohio ยินดีที่จะให้บริการลูกความใน Columbus, Akron, Toledo, Youngstown, Canton และ ทั่วมลรัฐ เช่นเดียวกับการจัดหาเตรียมการทั่วประเทศในการเป็นตัวแทนสำหรับการฟ้องร้องเกี่ยวกับคนเข้าเมือง และยังสามารถปรากฏตัวในสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆในนามของลูกความ